Międzynarodowy Dzień Tolerancji - co ma na celu?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - co ma na celu?

Dnia 16 listopada, od prawie 25 lat obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji uzgodniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Stosunkowo bardzo dużo osób regularnie ma styczność z brakiem tolerancji i to właśnie ten dzień ma skupiać się na tym. Jest to tak zwane zwrócenie się z prośbą do ważnych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, by znaleźli wyjście z tego występującego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy między innymi na tym, żeby zmniejszyć brak akceptacji przez nauczanie, ale też przygotowywanie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu propagowanie tolerancji i nakłonienie do braku gnębienia osób szykanowanych z wielu powodów.

Cała ta inicjatywa została zwołana poprzez coraz częściej pojawiające się zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, zmagają się właśnie te mniejszości, co stwierdzono na przestrzeni kilku lat. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają pomóc w wyszukaniu głównych przesłanek pojawiania się nietolerancji, ale również mają uzmysławiać, jak groźne mogą być oznaki braku akceptacji dla osób dręczonych. Aby dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych, potrzebne są tego typu czyny, które bezwzględnie okazują się pomocne w tym zakresie. Ma również edukować, nauczyć doceniania różnego rodzaju kultur, rozumienia innych ludzi, a także celem takich czynności jest umiejętności wysłuchiwania.

Jak w Polsce obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Jednogłośny manifest ogłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie werbalnej oraz fizycznej agresji wynikającej z rasizmu i homofobii, ale i również okazują ogromne poparcie dla tych osób. Pod jednogłośnym manifestem podpisał się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent Warszawy, Trzaskowski Rafał ogłosił, że solidarność tego dnia będzie obwieszczana przez zawieszanie różnobarwnych banerów, jak i oświetlania wielu budynków. W tęczowych barwach został oświetlony w szczególności Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.